Vooruitblik

Ook in het jaar dat voor ons ligt ondersteunen we mensen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.

We doen dat volgens de kernwaarden;

  • betrouwbaar en integer; wij doen waar we voor staan
  • verantwoordelijk; wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en waar nodig voor de ander
  • samen sterk; wij werken in samenhang en verbinding met de ander.

Door net als de afgelopen jaren de verbinding te zoeken met partners als wooncorporaties, huisartsen, het Veiligheidshuis, politie, wijkverpleegkundigen, het onderwijs, zorginstellingen, de Sociale Dienst en natuurlijk de inwoners zelf, kunnen we onze taken als welzijnsorganisatie optimaal uitvoeren. En bereiken we écht alle mensen.

Ouderen advieswerk

Onze ouderenadviseurs gingen in 2018 in totaal 856 keer op huisbezoek.

  • 1e kwartaal
  • 2e kwartaal
  • 3e kwartaal
  • 4e kwartaal