Onze werkwijze

WijZijn Traverse Groep wil er zijn voor alle inwoners in onze regio, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. We ondersteunen mensen om oplossingen te vinden voor hun problemen op het gebied van financiën, relaties, gezondheid, wonen, eenzaamheid, rouw(verwerking) etc.

We stimuleren mensen ook om zelf actief te worden en iets voor elkaar te betekenen. Bijvoorbeeld in de vorm van burenhulp, buurtactiviteiten of vrijwilligerswerk. Onze overtuiging is dat ieder mens ooit hulp nodig kan hebben, maar ook dat ieder mens kan meedoen en bijdragen aan de samenleving.

Maatschappelijke opvang

Enkele interessante cijfers

 • +/- 450
  Aanmeldingen voor opvang
 • 18
  Bedden avond- en nachtopvang
 • 5
  Ruime kamers op nieuwe locatie
 • 65
  Aanmeldingen door zwerfjongeren
 • 12
  Cliënten uitgestroomd naar eigen woning

''Praat over je problemen, ook met je partner''

Geert Oerlemans is hartpatiënt en heeft de ziekte van Parkinson. Zijn werk als weginspecteur bij Rijkswaterstaat lukt niet meer. Hij krijgt ondersteuning van het maatschappelijk werk van WijZijn. Lees zijn verhaal.

Geert Oerlemans - Krijgt hulp van maatschappelijk werk