Onze vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder hen zouden veel van onze activiteiten niet plaatsvinden. Onze vrijwilligers lezen voor, bemiddelen bij burenruzies of helpen mensen met hun administratie. Ze geven computerhulp, doen klussen of helpen met de boodschappen. Ook praten ze met kwetsbare mensen in de wijk, geven ze voorlichting op scholen en helpen ze bij opvoedvragen. 

Buurtbemiddeling

Soms ervaren buren overlast. Als u er samen niet uitkomt, helpt Buurtbemiddeling van WijZijn. In ruim 7 van de 10 gevallen, waarin onze vrijwilligers ondersteunen, komen buren tot een oplossing. Buurtbemiddelaars zijn ook toegerust om complexe casuïstiek op te pakken.

Aantal behandelde casussen (per gemeente) in 2018

 • 99
  Roosendaal
 • 38
  Tholen
 • 43
  Steenbergen
 • 46
  Bergen op Zoom
 • 226
  Totaal