Zelfredzaamheid als rode draad

Onze
klanten

Wij ondersteunen kwetsbare mensen in West-Brabant en Tholen om weer zelfredzaam te worden. Door hun veerkracht te vergroten. Mensen in de wijk met elkaar te verbinden. Of soms door alleen naar ze te luisteren. Mensen die hulp ontvingen raken in veel gevallen zelf gemotiveerd om anderen te helpen. Het toppunt van empowerment!

Algemeen
maatschappelijk werk

Verdeling problematieken binnen het algemeen maatschappelijk werk. 

  • Financien
  • Werk en maatschappelijke participatie
  • Huisvesting
  • Relatie
  • Huiselijk geweld
  • Verwerking en emotionele problemen
  • Gezondheid
  • Opvoeding
  • Verslaving

"Samen krijgen we meer voor elkaar"

Lynn van Oers werkt als opbouwwerker in de Roosendaalse wijk Kortendijk. Haar sociale hart gaat sneller kloppen van de mooie burgerinitiatieven die in Roosendaal ontstaan met de Voor-elkaar-teams. Lees hier het verhaal van Lynn.

Lynn van Oers - Opbouwwerk Roosendaal