Een breed pakket

Onze
diensten

WijZijn heeft een breed pakket aan producten en diensten, waarmee we mensen op maat ondersteunen. Zo helpen vrijwilligers van de Voorleesexpress jonge kinderen met een taalachterstand. Activiteiten & Beweegwijzer organiseert en coördineert activiteiten voor 55-plussers op het gebied van sport en bewegen, creativiteit, toneel, zang en koken.

Mensen met vragen op het gebied van wetten en regelingen kunnen terecht bij Bureau Sociaal Raadslieden. Kind aan Huis geeft gezinnen een tijdelijk steuntje in de rug en mantelzorgers voelen zich gesteund door Mantelzorgondersteuning Bergen op Zoom. Afgelopen jaar startte met behulp van vrijwilligers het project Buurtbemiddeling in Steenbergen en troffen we voorbereidingen voor eenzelfde project in de gemeente Woensdrecht.